Nasze usługi

Telefon: 696 463 696

Nasza firma współpracuje z dużymi firmami z regionu. Obsługujemy Klientów w zakresie usług elektrycznych takich jak: montaż nowych instalacji elektrycznych, modernizacji istniejących instalacji, usuwanie usterek i awarii, montażu rozdzielni.

Ponadto wykonujemy usługi w zakresie domofonów: montaż instalacji od podstaw, modernizacje, usuwanie usterek, konserwacja.


Usługi elektryczne

Montaż nowych i modernizacja instalacji elektrycznych do 1kV

 1. wymiana i modernizacja starych instalacji elektrycznych,
 2. rozdzielnie,
 3. podłączenie sprzętu elektrycznego,
 4. konserwacja,
 5. oględziny,
 6. przeglądy,
 7. usuwanie usterek i awarii.

Pomiary elektryczne

 1. pomiary rezystancji izolacji,
 2. pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
 3. pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 4. pomiary rezystancji uziemienia,
 5. pomiary natężenia oświetlenia.

Domofony

 1. konserwacja
 2. naprawa
 3. wykonywanie instalacji domofonów
 4. modernizacja
 5. usuwanie awarii i usterek

Telefon: 696 463 696